Ändring för nya patienter

Ända sedan vi fick ett avtal med Region Örebro Län i början av 2022 har antalet patienter ökat markant. Detta ökade tryck har gjort att vi inte klarat med efterfrågan eftersom att vi endast har en läkare. Det ökade trycket har lett till en längre väntetid. I dagsläget ligger vi på 5-6 veckors väntetid vilket inte är optimalt för patienter.

I ett försök att minska ner väntetiden har vi därför beslutat att stänga ner vår möjlighet att ta emot nya patienter. Detta är temporärt tills vår väntetid har gått ner.
Vi kommer uppdatera er på hemsidan och på sociala medier när vi öppnar upp för nya patienter igen.

Tills dess hänvisar alla nya patienter till övriga vårdcentraler.
https://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/vardcentraler/
https://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/ovriga-enheter/externa/privata-vardgivare/