2022 > 01

Nyhet!
Från den 10 janurari 2022 kommer Din Läkare ingå i ett samarbetsavtal med Region Örebro Län. Detta innebär att Regionen ger ekonomiskt stöd till Din Läkare för bland anat röntgenundersökningar, provtagningskostnader, samt vanliga läkarbesök.

Vi är mycket glada att med detta kunna ge en utökad service till våra patienter!

Vad händer med Din Läkare?

Din Läkare kommer förbli densamma i grunden, vi kommer fortsätta följa vårt mål som står i "Om oss". Du kommer alltid träffa samma läkare, Eva Hallin som tar hand om dig på samma sätt genom att lyssna, bry sig och alltid sträva efter patientens bästa.

Vad kommer vara annorlunda?

  • Läkarbesök är 25 minuter
  • Läkarbesöken kostar 200kr, frikort gäller.
  • Ökad möjlighet att beställa röntgen, utan att beskosta patienten. 
  • Provtagning blir gratis.

Vad händer med era tidigare tjänster?

Vi kommer att tills vidare ha kvar vårt gamla utbud av tjänster, detta innebär att vi fortfarande kan hjälpa dig med:

Vi hoppas att med detta avtal kunna underlätta för våra patienter samtidigt som vi behåller vår kvalitet och tro på patientens bästa.

Om du har några frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta oss!

Läs hela inlägget »

Kontakta oss!

Din Läkare
Adress: Loggatan 9, 702 26, Örebro

Telefon: 070-300 85 05

E-post: [email protected]

Facebook