Avtal med Region Örebro Län

Nyhet!
Från den 10 janurari 2022 kommer Din Läkare ingå i ett samarbetsavtal med Region Örebro Län. Detta innebär att Regionen ger ekonomiskt stöd till Din Läkare för bland anat röntgenundersökningar, provtagningskostnader, samt vanliga läkarbesök.

Vi är mycket glada att med detta kunna ge en utökad service till våra patienter!

Vad händer med Din Läkare?

Din Läkare kommer förbli densamma i grunden, vi kommer fortsätta följa vårt mål som står i "Om oss". Du kommer alltid träffa samma läkare, Eva Hallin som tar hand om dig på samma sätt genom att lyssna, bry sig och alltid sträva efter patientens bästa.

Vad kommer vara annorlunda?

  • Läkarbesök är 25 minuter
  • Läkarbesöken kostar 200kr, frikort gäller.
  • Ökad möjlighet att beställa röntgen, utan att beskosta patienten. 
  • Provtagning blir gratis.

Vad händer om jag vill fortsatt gå privat?

En del av våra tidigare privata primärvårdsbesök platsar inte inom ramarna för Regiontid. Detta beror på att i dessa fall behövs mer tid än vad en Regiontid kan erbjuda.
Detta gäller till exempel vid svår generaliserad smärta, stor oförstådd trötthet, utmattningssyndrom, diverse psykiatriska frågeställningar, etc.
Här behövs det helt enkelt mer tid för att kunna göra en nogrann bedömning och ge den hjälp som behövs. För dessa frågeställningar kan man boka en privat tid, som är som förut, alltså 60 minuter och som kostar 900kr. Frikort gäller ej.
Dock vill vi att alla nya bokar en Regiontid, så kan du och Eva komma överrens om en privat tid passar dig.

Vad händer med era tidigare tjänster?

Vi kommer att tills vidare ha kvar vårt gamla utbud av tjänster, detta innebär att vi fortfarande kan hjälpa dig med:

Vi hoppas att med detta avtal kunna underlätta för våra patienter samtidigt som vi behåller vår kvalitet och tro på patientens bästa.

Om du har några frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta oss!