Läkarintyg för Alkolås

Har du åkt fast för rattfylleri med alkohol eller droger?
Har du fått brev från Transportstyrelsen om att inneha körkort med villkor om alkolås.
Vi hjälper dig att återfå körkortet!

Du som vill ansöka om alkolås, behöver genomgå en läkarundersökning. Dels bedöms din kroppsliga hälsa och lämplighet att inneha körkort, dels tittar jag på dina alkohol-och/eller drogvanor och gör en bedömning vad gäller beroende och/eller missbruk. Blod- och urinprov tas vid undersökningstillfället.
Du kommer att få information om vad som gäller just dig under din period.
Du ska alltid kunna visa upp giltig legitimation och ta med dig ditt föreläggande.
Gäller det sedan att installera alkolås i bilen, betalar du 3300 kronor vid besöket.
Gäller det uppstart av en 6- månaders period med provtagningar betalar du 1500kr som en uppstartsavgift vid första besöket. Provtagningsavgifter tillkommer under perioden. Efter periodens slut så bokar vi in ett slutsamtal tillsammans där vi går igenom dina provsvar mm. Sedan skickas det till Transportstyrelsen.  Hela summan för din period ska vara betald när vi skickar in intyget!
Alla förelägganden varierar  från person till person därför kan vi inte lämna ett exakt pris förrän vi erhållit/ mottagit ditt föreläggande från Transportstyrelsen.  
Ring oss vid eventuella frågor eller för att starta upp dig.

Alkomätare

Kontakta oss!

Din Läkare
Adress: Loggatan 9, 702 43, Örebro

Telefon: 070-300 85 05

E-post: [email protected]

Facebook