Information om högkostnadskort samt frikort

Även om vi har avtal med Region Örebro Län så har vi inte tillgång till deras system. Vilket innebär att vi kan inte se ditt frikort eller hur mycket du betalat för ditt högkostnadskort.
Det är därför ditt eget ansvar att hålla koll på hur mycket du betalat för ditt högkostnadskort, alltså hur mycket du är uppe i. Du ska betala 1300kr under en 12 månaders period för frikort. Det bästa vore om du har ett fysiskt högkostnadskort med stämplar för varje besök.
Du kan fråga efter ett sådant hos din vårdcentral eller mottagning. Du får sedan visa upp det varje gång du söker vård, både hos oss och andra vårdcentraler / vårdmottagningar.

Har du uppnått frikort (1300kr under en 12 månaders period) så är det ditt ansvar att ha med dig frikortsnummer samt utgångsdatum. Dessa behövs för att registrera det i vårt system. Du kan fråga efter ett fysiskt papperskort hos din vårdcentral eller mottagning. Utan uppgifterna eller ett fysiskt papperskort får du betala ett vanligt patientbesök (200kr). Du kan sedan få dessa tillbaka av regionen vid kontakt med dem.

Länkar:
https://www.1177.se/Orebrolan/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/hogkostnadsskydd-for-oppenvard/

https://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/sa-fungerar-varden-i-regionen/regler-och-rattigheter-i-varden/patientavgifter-och-betalning/patientavgifter-och-betalning/