Företagshälsovård

Driver du företag med anställda? Då vill du att dina anställda mår sitt allra bästa. Vi ger företagshälsovård med fokus på mental och kroppslig hälsa. Det ingår en hälsokontroll årligen inklusive basala prover. Utöver det snabb vård i akutskedet. Sjukintyg och remiss till röntgen, med mera, kan ordnas.

Kontakta oss idag för att få en offert!

Kontakta oss!

Din Läkare
Adress: Loggatan 9, 702 26, Örebro
Telefon: 070-300 85 05
E-post: [email protected]

Facebook