Husläkare

Årskort

Har du många olika sjukdomar eller funktionshinder? Eller är du långtidssjukskriven för smärta eller trötthet? Då behöver du en fast läkarkontakt för att tillsammans med din läkare kunna ta tag i enskilda sjukdomsbitar åt gången för att kunna få en bättre funktion i livet. Du behöver kunna känna trygghet och att du blir lyssnad på.

Välkommen till oss!

Sedan kan vi ockå hjälpa till med andra besvär som du inte lyckats få hjälp med på annat håll. Vi planerar tillsammans efter det att jag har undersökt dig och sätter igång med utredningar eller testar olika behandlingar. Tanken är att du ska vara trygg, känner dig sedd som människa och tagen på allvar.
 

Kontakta oss

Facebook

Boka tid

Din läkare
Adress: Loggatan 9, 702 26, Örebro
Telefon: 070-300 85 05
E-post: info@dinlakare.nu