Företagshälsovård

Driver du företag med anställda? Då vill du att dina anställda mår sitt allra bästa. Vi ger företagshälsovård med fokus på mental och kroppslig hälsa. 

Företagshälsovård Direkt

Din Läkare är med i en tjänst från Aktivaliva AB som heter företagshälsovård direkt
Läs mer om Aktivaliva på : www.aktivaliva.se

Läs mer om företagshälsovård direkt:

Företagshälsovård Direkt är en tjänst av Aktivaliva för dig som företagare. Vi är den lilla aktören med det stora engagemanget. vi erbjuder en effektiv och hållbar hälsovård av ett team erfarna specialister: Leg specialistläkare, kbt-terapeut, näringsterapeut, rehabiliteringskoordinator och utbildare inom arbetsmiljö.
Allt för att effektivisera och maximera dina medarbetare hälsa och organisation
Aktivaliva’s företagshälsovård Direkt
Vi på Aktivaliva hjälper ditt företag att uppnå maximal produktivitet till minsta möjliga kostnad. När du skriver avtal med företagshälsovård direkt ingår två föreläsningar per år på temat hållbar hälsa. I övrigt så betalar ditt företag endast för de tjänster som ni behöver – när ni behöver dem.
Vi ser över vad ni behöver för att förebygga ohälsa, undanröja hälsorisker och att få de anställda att må så bra som möjligt. Vi hjälper dig och dina medarbetare att upprätthålla och förbättra hälsa och välbefinnande.

Hämta hem PDFn om företagshälsovård

Företagshälsovård Direkt PDF
Företagshälsovård Direkt PDF

Kontakta oss!

Din Läkare
Adress: Loggatan 9, 702 26, Örebro
Telefon: 070-300 85 05
E-post: [email protected]

Facebook